top of page

GOUVÈNANS

PRAN DESIZYON PATAJE

Istwa nou an

Lekòl Einstein yo dirije pa yon gwoup manm kominote devwe ki kontribye nan divès lide.  Manm Konsèy Administrasyon yo pote yon richès konesans ki asire ke misyon distri a avanse avèk siksè ak entansyonalite. Komisyon Konsèy la reyini chak mwa kòm yon konsèy konplè, ak nan pi piti komite ki fè rekòmandasyon bay konsèy konplè a. Komite yo enkli Ekselans Akademik, Gouvènans, ak Finans.  Reyinyon sa yo gratis epi ouvè pou piblik la. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon konsèy yo, règleman konsèy yo, ak dokiman ki gen rapò ak sou la Mizajou reyinyon Komisyon Konsèy Tab. Tanpri kontakte Joe Rochelle, Sekretè Komisyon Konsèy EGI,  pou zafè ki gen rapò ak Komisyon Konsèy nan joe_rochelle@einsteincharterschools.org.  

MANM KONSEYYON

new crest3.png

ENTRESE POU VIN YON NOUVO MANM?

Eleksyon nouvo manm yo ap fèt chak ane nan mwa jen.  Manda pou yon nouvo manm ap kòmanse nan mwa ki vin apre a.  Yon nouvo manm dwe eli pou yon nouvo manm. Konsèy la pa yon vòt majorite nan tout manm k ap sèvi kounye a. Nenpòt moun ki enterese nan konsiderasyon pou Konsèy EGI a ka voye yon imèl ba  joe_rochelle@einsteincharterschools.org and

CC: cmo_admin@einsteincharterschools.org.

Patnè nou yo

louisiana_association_of_public_charter_schools_logo.png
bottom of page