top of page
My project (14).jpg

ENSKRIPSYON

Nou envite paran elèv Pre-K jiska 12yèm ane pou aplike nan Einstein Schools.  Si pitit ou a pa janm ale nan yon lekòl Einstein OSWA ap chanje kanpis (sa vle di-elèv ki kite lekòl primè pou antre nan Einstein Middle School oswa elèv ki kite lekòl mwayen pou antre nan Einstein: Sarah T. Reed High School) li pral anrejistre atravè pwosesis OneApp via https://enrollnolaps.com/.
 
Pou èd konsènan enskripsyon nan Einstein, tanpri e-mail help@einsteincharterschools.org.

Anrejistra lekòl yo

LEKÒL NOU YO

sf logos.png

Elemantè Sherwood Forest
4801 Sèvant Marion
New Orleans, LA 70128
504-503-0110

Faks: (504) 662-0019

Klas: PK-6  |  B-RATED GROWTH_cc781905-5cde-3195-3194-bb35-3194-5cde  

ems logos.png

Einstein Middle School 

5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
504-503-0470

Faks: (504) 592-6999

Klas: 7-8  |  B-RATED GROWTH_cc781905-5cde-3195-3194-bb35-3194-5cde  

str logos.png

Sarah T. Reed segondè

5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
504-503-0749

Faks: (504) 510-2643

Klas: 9-12  |  B-RATED GROWTH_cc781905-5cde-35bcf-3194-bb35-5cde  

vdle logos.png

Village de l'Est Elementary
5100 Cannes Blvd
New Orleans, LA 70129
504-324-7450

Faks: (504) 254-4121

Klas: PK-6  |  A-RATED GROWTH_cc781905-5cde-3195-3194-bb35-bcf58d  

bottom of page